เรารักษ์สมุนไพรไทย รักษาภูมิปัญญาไทย

จุดเริ่มต้น & แรงบันดาลใจ

เริ่มมาจากดิฉันเอง ก็เป็นคนไทยคนหนึ่ง ที่ได้มีโอกาสได้ไปเรียนการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย จนสอบได้ไปประกอบวิชาชีพ
รู้สึกว่า ภูมิปัญญาโบราณที่สะสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นสิ่งที่ล่ำค้ำมาก อยากให้คนไทยได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยอาศัยความรู้จากภูมิปัญญาไทยอย่างแท้จริง แต่เท่าที่เห็นยังไม่ค่อยมีการเอาภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพจับต้องได้ จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ตั้งบริษัทขึ้นมา

 

นอกจากนี้ ยังได้รับควาเมตตาจากอาจารย์คอยเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำตลอดจนการพัฒนาสูตรต่างๆ ถือเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งในชีวิต แต่ส่วนหนึ่งที่ได้รับความเมตตาก็น่าจะมาจากการลงมือปรุง และทดลองใช้จริงกับตัวเองและคนรอบตัวด้วยค่ะ อาจารย์เลยเห็นความตั้งใจจริง
พอทดลองใช้เองก็เห็นผล รู้สึกว่าหลักการที่เราเรียนมา ไม่ใช่แค่ทฤษฏีหรือในตำราเท่านั้นสามารถนำมาใช้ได้จริงๆ ประกอบกับเพื่อนและคนใกล้ตัวที่มีโอกาสได้ใช้ จนหลายคนบอกว่า ทำขายเลย ของดีอย่างงี้ ควรจะทำให้คนอื่นได้ใช้ในวงกว้าง ก็เลยเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ค่ะ

หลัก 3 ประการ ที่มาของความสำเร็จ

ภูมิปัญญา

องค์ความรู้ที่ได้รับการสืบต่อกันมา เป็นสิ่งสำคัญที่ทำใหผลิตภัณฑ์ของเราใช้ได้ผล

วัตถุดิบ

วัตถุดิบ สมุนไพรทุกตัว ต้องได้รับการคัดสรร สะอาด ไร้สารพิษ แล้วจะต้องปลูกจากแหล่งดินที่ถูกกับสมุนไพรนั้น เพื่อให้ได้สรรพคุณสูงสุด

ใส่ใจ

ทำด้วยใจ ตั้งแต่การค้นคว้า พัฒนา และการผลิต เพื่อให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุด

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ติดตามเราได้ทาง

ถึงแม้ว่าเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตั้งแต่ปี 2555 แต่เราก็ยังไม่หยุดคิดพัฒนา โดยอาศัยองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทยโบราณ

และแน่นอนว่า เราต้องการความคิดเห็นของคุณ ติชม ใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้าง ทุกเสียง ทุกรีวิว ทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราได้เป็นอย่างดี