ผิวของคุณเป็นแบบไหนกันนะ!!!

ใครๆก็อยากดูแลผิวให้ดี แต่สิ่งแรกเลยที่ต้องรู้คือรู้จักผิวของคุณเสียก่อน ขั้นตอนแรกในการดูแลผิวแบบอายุรเวท คือการรู้จักประเภทผิวของคุณ ประเภทผิวในทางอายุรเวทก็แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ วาตะ(Vata), ปิตตะ(Pitta) และ เสมหะ(Kapha หรือ คะฟา) ซึ่งในทางแพทย์แผนไทย เป็นสมุฎฐานของการเกิดโรค(มีกล่าวไว้ในหลายคัมภีร์ เช่น คัมภีร์สมุฏฐานวินิจัย ) 3 สมุฏฐานนี้เป็นหลักในการอธิบายโรคต่างๆได้ แต่นี่เป็นบทความแรกผมจะยังไม่ลงลึกถึงรายละเอียด เอาเป็นว่ามัน  เป็นหลักการทางอายุรเวทละกัน โดยปกติแล้วชนิดของผิวแต่ละคนก็จะไม่เปลี่ยน จะเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไป (ตามธาตุกำเนิด) แต่เป็นไปได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปประเภทผิวของคุณอาจเปลี่ยนไปเนื่องจากปัจจัยภายนอกเช่นสภาพอากาศอาหารและพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม “ความไม่สมดุล” ดังกล่าวควรนำมาพิจารณาในการเลือกนแนวทางในการดูแลผิวด้วย  อะ มาเริ่มกันเลย 3 ประเภทมีอะไรบ้าง แบบแรกเลย คือ วาตะ จะมีลักษณะ แห้ง บาง และถ้าเอามือไปสัมผัสจะรู้สึกว่าค่อนข้างเย็น ผิวประเภทนี้จะมีโอกาสขาดน้ำได้ง่าย และเสี่ยงต่ออิทธิพลของสภาพอากาศที่แห้งและมีลมแรง  แบบที่สอง คือ ปิตตะ ในองค์ประกอบของความเป็นปิตตะ จะมีธาตุไฟอยู่ด้วย ดังนั้น ผิวแบบ ปิตตะ จึงมีแนวโน้มที่จะมีสิวมากขึ้นความไวแสงความทนทานต่ออาหารร้อนน้อยลงและมีฤทธิ์ร้อนมากขึ้น ผิวของปิตตะ มักจะดูแดงก่ำและอบอุ่นเมื่อสัมผัส และ […]

admin

November 20, 2020